Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης

Οι εκδόσεις “Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής” διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν ή να τροποποιούν τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Οι εκδόσεις “Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής” μπορούν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλουν, αλλάξουν, αναστείλουν ή διακόψουν οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα  www.akadimia.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος των εκδόσεων “Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής”. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από τις εκδόσεις “Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής”, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των εκδόσεων “Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής” και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου των Κανονισμών και Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται κάθε επενέργεια στο διαδικτυακό τόπο και ενδεικτικά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, εγκατάσταση, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας των εκδόσεων “Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής”.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες των ιστοσελίδων www.akadimia.gr αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν αυτές και το ηλεκτρονικό κατάστημα των εκδόσεων “Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής” για σκοπό άλλο από αυτόν που προορίζονται και ενδεικτικά δε θα τις χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου παράνομου, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, για αποστολή περιεχομένου που να αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, να δείχνει εμπάθεια, ή να εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, να μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης δε δικαιούνται να παραβιάζουν τη νομοθεσία που αφορά ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή και τέτοια δικαιώματα τρίτων, να εγκαθιστούν ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. Υποχρεούνται δε, να μην παραβιάζουν με δόλο ή από αμέλεια την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, ή να χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες και το ηλεκτρονικό κατάστημα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των λοιπών χρηστών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, ο αριθμός τηλεφώνου σας η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ. στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Οι εκδόσεις “Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής” δε θα σας ζητήσουν στοιχεία πιστωτικών σας καρτών.

Οι εκδόσεις “Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής”, τηρώντας πιστά τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους τις διεθνείς συμβάσεις, τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ε.Ε. δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη, και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας, χρήση. Οι εκδόσεις “Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής” με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτουν, δημοσιοποιούν, πωλούν, ανταλλάσσουν τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από τις εκδόσεις, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας ΜΟΝΟ όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή.
Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι των εκδόσεων “Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής” που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται αυστηρά. Κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σας έχει ληφθεί.

X